Smøresystemer

Serman & Tipsmark har igennem en længere årrække leveret smøresystemer til flere kraftværksinstallationer over hele verden.

Anlæggene anvendes i meget store ventilatorer, hvor de bruges som en kombination af smørestationer, pitchreguleringer og jacking up af store ventilator blæser aksler. Disse ventilatorer er som oftest eneste køleaggregat, og der stilles derfor de strengeste krav til smøring og præcision for at sikre driften af disse blæsere. Smørestationerne har en central rolle i forhold til, at hele kraftværket kan drives optimalt.


Fokus under udvikling af disse anlæg har været:

  • Minimeret energiforbrug
  • Avanceret flowkontrol der kontinuerligt sikrer optimal smøring
  • Korrekt tagning af samtlige indgående komponenter for fremtidig service og vedligehold - dette jf. specielle kundekrav

Vi leverer også smøreanlæg til andre og mindre projekter, hvor smøring stadig er af essentiel betydning.

Har din virksomhed brug for yderligere viden, eller vil du gerne have et tilbud kan du kontakte os her.

 

pumpestation - hpu.jpg