Testsystemer til industrien

Kvalitetssikring er et vigtigt område i de fleste industrielle produktioner og kravet til at kunne gennemføre sikre og effektive tests af produkterne, med tilhørende dokumentation, løses oftest med opbygning af et testsystem. Vi har oparbejdet stor erfaring med udvikling og fremstilling af testsystemer til mange forskellige opgaver.

Typer af testsystemer:


HMI/styring:

Vores testanlæg kan være alt fra simpelt, manuelt betjent til fuldautomatisk touch styring med global dataopsamling.

Testbænke udføres med forskellige medier, heriblandt vand, vand/glykol og hydraulikolier og nogle af anlæggene producerer tryk op til 6.000 bar.


Download vores brochure her eller kontakt os for nærmere information.