COVID-19 Information

COVID-19 Information

Grundet coronavirussen har Serman & Tipsmark igangsat en række indsatser for at undgå spredning af coronavirus. Vi er i løbende kontakt med vores samarbejdspartnere og følger udviklingen nøje for at kunne reagere på eventuelle ændringer i myndighedernes retningslinjer.

Bemanding:

  • Vi sender alle der kan arbejde hjemmefra hjem. Der henstilles til min. ”3 dages vagter”, for at sikre alle ikke jævnligt er i omgang med hinanden og med dem som skiftes til at være på virksomheden.
  • Der vil være halv fysisk bemanding i intern salg, lager og tekniks afdeling – dagen deles mellem medarbejderne. Resten arbejder hjemmefra.

Afspritning af udstyr:

  • Vi vil sørge for at tastaturer, mobiler, toiletter mv. rengøres/afsprittes dagligt. Derudover vil alt fælles værktøj/maskiner/udstyr remedier blive afsprittet efter brug og tilbagelægning.
  • Der vil ikke være nogle kundebesøg og gæster, med mindre det er tvingende nødvendigt.

Trafik:

  • Alle døre på vestsiden af bygning vil være låste, så trafikken ind i huset går via lager og reception. Der vil være en seddel på døre om at ingen må gå ind i butikken før de har talt med en S&T medarbejder.
  • På lageret laves der en fysisk aflæsningszone inden for porten, hvor vognmænd kan afsætte samt afhente fragt. Varer pakkes i videst muligt omfang ud dagen efter modtagelse. Om nødvendigt med omgående udpakning, benyttes handsker/afspritning.
  • I kantinen og mødelokaler fjernes hver 2. stol og alle afspritter hænder inden kantinebesøg.

Sidst vil vi opfordre til generelt at holde fysisk afstand til hinanden ved arbejde og samtaler.

Er der spørgsmål til indsatserne er du velkommen til at kontakte Alex Laursen på: +45 22 47 99 84 

Tak for alles løbende forståelse og hjælpsomhed.