Achilles JQS-certificering til Serman & Tipsmark

Achilles JQS-certificering til Serman & Tipsmark

Den danske hydraulik-virksomhed Serman & Tipsmark A/S er netop blevet en del af det fornemme selskab af Achilles JQS-leverandører. Virksomheden har gennem en årrække leveret specialløsninger til offshoreindustrien i Norge, og Achilles JQS-certificeringen kommer som en naturlig forlængelse af en række succesfulde leverancer.

En af Danmarks mest markante hydraulik-virksomheder, det Sanistål-ejede Serman & Tipsmark, er godt på vej til yderligere gennembrud inden for norsk olie og gas. Kundelisten tæller allerede nogle af de største producenter af offshoreudstyr i verden – bla. FMC Technologies og Aker Solutions, og nu tager Serman & Tipsmark yderligere et strategisk skridt i retning af at opnå et solidt fodfæste inden for den krævende norske olie- og gassektor. Serman & Tipsmark har netop opnået den særlige Achilles JQS-certificering, og det åbner op for en hel verden af nye muligheder:

- Det norske offshoremarked hører til blandt de mest krævende brancher i verden. Kravene til eksempelvis sikkerhed og dokumentation er ekstreme, og derfor kan det være meget svært at få en fod inden for. Vi har dog allerede bevist, at vi kan levere nogle helt unikke produkter og kompetencer inden for hydraulik, som nordmændene efterspørger, og qua de ordrer, vi allerede har fået, er vi ret optimistiske, forklarer CEO Alex Laursen fra Serman & Tipsmark og fortsætter: - Nu bliver vi en del af det eksklusive selskab af leverandører, der er Achilles JQS-godkendt, og dermed får vi langt lettere ved at synliggøre, at vi er kvalificeret til at byde ind på opgaver, og at vi opfylder alle gængse krav.

Achilles JQS står for Achilles Joint Qualification System og er en sammenslutning af aktører inden for den danske og norske offshoreindustri, der blev stiftet i 1991. Formålet er at kvalificere leverandører og optimere indkøb inden for sektoren, og Achilles JQS bruges da også af alle de største inden for branchen, bla. DONG Energy, Maersk Oil, ExxonMobil, Chevron, Shell m.fl.

Et af Serman & Tipsmarks specialer er udvikling af et testsystem til afprøvning af hydraulikmoduler til åbning og lukning af oliebrønde på op til 3.000 meters dybde. En anden – og mere hyppig opgave – er levering af hydraulik-systemer til boreplatformenes boretårne. Her skal systemet sammensætte, presse og skrue borerørene ned i undergrunden. Fællesnævneren er sikkerhed og vished for, at fejl kan udbedres og reservedele skaffes inden for meget kort tid, så en eventuel driftsafbrydelse bliver så kort som mulig.

- Vi har fået flere specielle og krævende ordrer, som vi har løst til stor tilfredsstillelse for kunderne. Sikkerhed kommer før al andet, og det betyder blandt andet, at dokumentation kan fylde op til halvdelen af en opgave, mens den anden halvdel går til selve projektets udførelse. Det er simpelthen nødvendigt på denne type af opgaver, men det har vi vist, at vi kan håndtere, og det er naturligvis én af årsagerne til, at vi har opnået Achilles JQS-medlemsskabet.  

Faktaboks:
Achilles JQS (Joint Qualification System) er et register over leverandører og et prækvalifikationssystem anvendt af indkøbere inden for den danske og norske olie- og gassektor.

Achilles Oil and Gas Europe, Supply Chain Community | Achilles
 
For yderligere oplysninger kontakt venligst: Serman & Tipsmark, tlf. 7010 0911
 

Om Serman & Tipsmark
Serman & Tipsmark er en dynamisk projekt- og ingeniørvirksomhed inden for hydraulik, testsystemer, systemløsninger og handelsvarer. Virksomheden producerer fleksible turnkey-løsninger omfattende alt fra rådgivning og design til udvikling, service og vedligehold. I 1999 blev virksomheden opkøbt af Sanistål A/S, og Serman & Tipsmark A/S er i dag et 100 % ejet datterselskab af Sanistål A/S. Virksomheden har hovedsæde i Brønderslev og har serviceafdelinger i Nyborg og Sønderborg.