Serman & Tipsmark indfører whistleblowerordning

Serman & Tipsmark indfører whistleblowerordning

For yderligere at understøtte åbenhedskulturen i Sanistål etablerer Sanistål A/S, Serman Tipsmark samt Sanistål i Polen, Letland og Litauen en whistleblowerordning. Whistleblowerordningen vil per 1 juni 2021 være tilgængelig på Sanistål.dk samt på alle døtres hjemmesider.

Ordningen har til formål at sikre, at alle der har en tilknytning til Sanistål, såvel eksternt som internt, hurtigt og fortroligt og ud over de almindelige kommunikationsveje kan indberette hændelser. Ordningen etables som del af Saniståls governance-politik og indeholder foruden selve indberetningsmodulet et link til retningslinjer og privatlivspolitik.