CSR - Ansvarlighed

CSR - Ansvarlighed

Serman & Tipsmark er en socialt ansvarlig virksomhed. Vi tager os af miljøet og forsøger løbende at reducere vores miljøpåvirkning og tilskynde partnere til at gøre det samme. Vi handler ansvarligt, for eksempel ved at reducere kemisk affald og optimere vores produktionskæde. Vi fordømmer bestikkelse og alle andre former for korruption. Derudover har vi en "Code of Conduct" (adfærdskodeks), som du kan finde på vores hjemmeside. Vores "Code of Conduct" adresserer vores holdning til forretningsetik.

Vores CSR-politik er baseret på FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling såvel som vores ønske om løbende at forbedre det sociale miljø omkring vores virksomhed.

Læs vores CSR-politik her.