Udbytterigt samarbejde med studerende

Udbytterigt samarbejde med studerende

Serman & Tipsmark har gennem det sidste halve år haft 2 studerende tilknyttet virksomheden. Det er i begge tilfælde i forbindelse med deres afgangsprojekt til hhv. Civilingeniør og Maskinmester.

Serman & Tipsmark har i forløbet både hjulpet med at definerer problemstilling og hypoteser i projekterne og løbende bidraget med input og vejledning samt stillet testudstyr og mandskab til rådighed for projekterne.


Kundetilpasset servostyret nåleventil

Johan der læser til Civilingeniør, har specialudviklet en servostyret nåleventil, som er tilpasset en af Serman & Tipsmarks største norske kunder, således at den opfylder deres krav og behov. Den pågældende kunde har deltaget i test af ventilen for at verificere, om nåleventilen kan bruges i deres applikation.

Serman & Tipsmark ser det som en mulighed for, at kunne levere en ny type ventil til en af deres største kunder i Norge og håber, at det på sigt også fører til yderligere salg af udstyr og systemer til kunden.


Optimering af produkt- og leverandørvalg
Christian læser til Maskinmester og har i projektet kvalitetstestet en række NG6 ventiler fra forskellige leverandører i verden. Ventilerne er testet ved forskellige tryk og flow, således at man kan vurdere, hvordan de fungerer i forhold til hinanden og samtidig finde frem til, hvilken producent der er den mest optimale for Serman & Tipsmark.

På denne måde har man kunne vurdere, hvilken leverandør, der er bedste i forhold til pris og performance og kan dermed bruges konkret fremadrettet ved valg af leverandør.


Til gavn for alle
Alle parter får noget ud af samarbejdet. De studerende har bidraget til ekstra viden og relevante produkttests samt potentiale for yderligere salg hos Serman & Tipsmark. Samtidig er det vigtigt for Serman & Tipsmark også at kunne hjælpe de studerende med at lave praktiske og relevante projekter, som i sidste ende gerne skulle betyde, at de studerende bliver klæde endnu bedre på i deres studie og når de efterfølgende skal ud og have et job.


Tak for indsatsen og et stort tillykke til Johan og Christian, som begge har bestået deres afgangsprojekt og dermed er færdiguddannede.